Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí vào mục tiêu giảm nghèo bền vững

THỨ BA, 10/07/2018 13:33:46

Báo cáo thẩm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, bảo đảm chi đúng quy định vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trương Văn Hơn. Ảnh: Thành Chung
Sáng 10.7, các HĐND tỉnh nghe đồng chí Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đọc Tờ trình về việc Quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tờ trình nêu rõ: Trong 2 năm 2016 - 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3,59%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,57%, cao hơn mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ này không bền vững, khả năng tái nghèo còn cao, còn nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 5-10%. 

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 nhằm hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1%/năm, tỉnh hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

Theo đó, mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng mỗi dự án. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ nghèo tham gia dự án; các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình tham gia dự án được thực hiện theo phương thức luân chuyển vốn. Hộ được hỗ trợ phải hoàn trả 2/3 số vốn trong 2 năm đầu để luân chuyển cho các hộ khác, được giữ lại 1/3 số vốn còn lại. Thời gian thực hiện mỗi dự án trong 3 năm. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh sẽ thực hiện 8 dự án, năm 2020 thực hiện 12 dự án với tổng kinh phí thực hiện 6 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chú trọng công tác xét duyệt đối tượng được hỗ trợ, quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, tránh thất thoát, bảo đảm chi đúng quy định, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu