Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ

THỨ TƯ, 06/06/2018 14:30:20

Người già neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, khám bệnh miễn phí, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đời sống tinh thần của người cao tuổi được nâng cao...


Thôn Huề Trì, xã An Phụ (Kinh Môn) vừa ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với số quỹ ban đầu 100 triệu đồng
Từ năm 2007, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với tổ chức HelpAge International (một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên về NCT và các vấn đề già hóa dân số, viết tắt là HAI) bắt đầu triển khai mô hình “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”. Tại Hải Dương, từ năm 2013, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương bắt đầu xây dựng mô hình này.

Đến cuối năm 2017, Hải Dương có 17 câu lạc bộ (CLB), trong đó có 6 CLB được thành lập dưới sự hỗ trợ kinh phí của HAI, còn 11 CLB tự huy động nguồn vốn thành lập. Các CLB ở Hải Dương đang hoạt động có hiệu quả.

Khi tham gia CLB, NCT được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Hơn 70% số thành viên được vay vốn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, góp phần tăng thu nhập. Sức khỏe của các thành viên cũng tốt lên do rèn luyện và được hướng dẫn kiến thức tự chăm sóc bản thân. Người già neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, khám bệnh miễn phí, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đời sống tinh thần của NCT được nâng cao do tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Nhiều CLB chỉ sau 2-3 năm thành lập, các thành viên được vay vốn đã có thu nhập gấp rưỡi, gấp đôi, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Điều này cho thấy NCT được vay vốn ưu đãi sẽ phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, NCT trả vốn, lãi đầy đủ, đúng hạn, quỹ của CLB được bảo tồn và ngày càng gia tăng, tạo cơ hội thành lập tổ nhóm giúp nhau sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thành viên CLB hăng hái tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; truyền thông, tư vấn sức khỏe. Sau một thời gian, sức khỏe các thành viên chuyển biến rõ nét. Họ không chỉ tự chăm sóc sức khỏe mà còn hướng dẫn gia đình, cộng đồng dân cư. Nhiều CLB tổ chức khám bệnh định kỳ hằng năm, giúp NCT phát hiện bệnh tật để kịp thời chữa trị, kéo dài tuổi thọ.

Hoạt động của CLB giúp nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện cưới xin, tang lễ văn minh, được xã hội đồng tình hưởng ứng. Ngày 3.10.2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND kèm theo Đề án “Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”. Theo đó, UBND tỉnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ thành lập thêm 28CLB trong 3năm tới (2018-2020) và hỗ trợ 50 triệu đồng/CLB cho 11 CLB đã thành lập trước đó. HAI cũng cam kết sẽ hỗ trợ Hải Dương thành lập 15 CLB trong 3 năm tới.

Để đạt được mục tiêu của đề án, Hội NCT các cấp phải là nòng cốt trong việc hướng dẫn, vận động thành lập CLB, có sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp. 

MTTQ, Hội NCT cấp cơ sở cần thường xuyên vận động các tổ chức, thành viên trong xã hội tham gia, ủng hộ tài chính bổ sung vào quỹ CLB, tạo điều kiện để thành viên vay vốn phát triển sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CLB hoạt động. Tổ chức tập huấn cho tình nguyện viên một số kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe NCT, kỹ năng xử lý những tình huống đột xuất...
LƯƠNG ANH TẾ
 
CLB Liên thế hệ do Hội NCT cấp xã vận động xây dựng và được UBND cùng cấp ra quyết định thành lập. Mỗi CLB có khoảng 50-70 thành viên (mỗi gia đình 1 thành viên tham gia), với cơ cấu khoảng 70% là NCT, 30% số người dưới 55 tuổi, khoảng 70% là phụ nữ, 30% nam giới; khoảng 70% là người nghèo cần giúp đỡ, 30% số người có điều kiện kinh tế khá. Mỗi CLB còn có từ 5-7 tình nguyện viên (là những người trẻ có sức khỏe và năng động, nhiệt tình). 

CLB có nguồn vốn quỹ ban đầu do ngân sách nhà nước, tổ chức quốc tế tài trợ không hoàn lại hoặc cũng có thể vận động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp hằng năm của các thành viên CLB.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu