Liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

THỨ NĂM, 30/06/2022 21:00:34

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


Lãnh đạo Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ các giải pháp gỡ khó cho những trường hợp người có công chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ
Ngày 30.6, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp bảo đảm hồ sơ thanh toán và hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Lãnh đạo Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ các giải pháp gỡ khó cho những trường hợp chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Mức hỗ trợ phải ghi rõ căn cứ để thực hiện. Những điều kiện để người có công được nhận tiền hỗ trợ không phù hợp có thể xem xét loại bỏ.

Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, sở cần quan tâm tham mưu đầu tư kinh phí để hỗ trợ các trường nghề mua trang thiết bị dạy và học phù hợp điều kiện thực tế. Đơn vị cần đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc phân luồng, định hướng, nâng cao nhận thức của người dân về nghề nghiệp và vai trò học nghề cần được quan tâm hơn.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết tháng 3.2022, toàn tỉnh có hơn 2.500 gia đình người có công được xây nhà, sửa chữa nhà ở. Trong đó có hơn 1.500 trường hợp xây nhà mới và hơn 1.000 trường hợp sửa chữa nhà. Sở đề xuất mức hỗ trợ 44 triệu đồng/nhà đối với những hộ xây nhà và 20 triệu đồng/nhà đối với trường hợp sửa chữa nhà.

Giai đoạn 2016-2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển được hơn 219.000 người. Nguồn tuyển sinh chủ yếu từ học sinh tốt nghiệp THCS. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã có hơn 192.000 học viên được công nhận tốt nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định chiếm từ 70% trở lên. Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2021 là hơn 700 tỷ đồng…
HẢI MINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu