Kinh Môn đánh giá tác động của đường băng xỉ thải đến đời sống người dân

THỨ TƯ, 15/09/2021 09:45:18

Việc đánh giá được thực hiện ở 2 xã Quang Thành và Lê Ninh, nhằm xác định tác động, ảnh hưởng khi xây dựng, vận hành đường băng xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.


Đường băng và bãi xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

UBND thị xã Kinh Môn đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp khảo sát, đánh giá tác động, ảnh hưởng khi xây dựng, vận hành đường băng xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân còn lại ở 2 xã Quang Thành và Lê Ninh; thực hiện bổ sung quỹ đất tái định cư vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất của thị xã. 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp rà soát vị trí hai điểm đã quy hoạch tái định cư thôn Vĩnh Lâm (xã Lê Ninh) và thôn Lâu Động (xã Quang Thành) để di dời các hộ dân khi thực hiện dự án bãi xỉ thải 1. Trường hợp hai vị trí không đủ để bố trí tái định cư thì tìm khu vực khác phù hợp. UBND các xã Quang Thành, Lê Ninh kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích đất ở, số hộ dân còn lại; lấy ý kiến về những tác động, ảnh hưởng khi xây dựng, vận hành đường băng xỉ thải và bãi xỉ thải đến đời sống sinh hoạt của các hộ gần khu vực dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng của đường băng xỉ thải về UBND thị xã trước ngày 17.9.

Ngày 6.9, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản về các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản tại dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Trong đó giao UBND thị xã Kinh Môn tổ chức theo dõi, đánh giá các tác động, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hơn 100hộ dân khi xây dựng, vận hành đường băng xỉ thải của nhà máy.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu