Hơn 8.400 lượt tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá

THỨ NĂM, 07/06/2018 15:09:26

Nội dung tuyên truyền tập trung về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản liên quan...

Theo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, từ đầu năm đến nay, 265 xã, phường, thị trấn đã tổ chức hơn 8.400 lượt tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá trên hệ thống loa phát thanh. Nội dung tuyên truyền tập trung về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản liên quan và lợi ích của xây dựng môi trường không khói thuốc.

Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội thi về phòng chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên thanh niên khối hành chính sự nghiệp. Hội thi không chỉ trang bị kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá mà còn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên, vận động những người xung quanh không hút thuốc lá.    
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu