Hỗ trợ trên 47 tỷ đồng cho người lao động gặp khó khăn

THỨ HAI, 08/11/2021 09:00:00

UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ trên 47 tỷ đồng cho 320.121người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, một số chính sách đã chi mức hỗ trợ lớn như: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (33,8 tỷ đồng); hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (3,3 tỷ đồng); hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (3,2 tỷ đồng)...
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu