Địa phương đầu tiên cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho người dân đi lại

THỨ HAI, 06/04/2020 19:03:27

Huyện Thanh Hà là địa phương đầu tiên cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho người dân đi lại, ra vào địa bàn.


Lực lượng chức năng huyện Thanh Hà kiểm tra, đo thân nhiệt cho người dân
Từ ngày 2.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho người dân đi lại, ra vào địa bàn huyện.

Trên phiếu yêu cầu người dân khai báo đầy đủ thông tin: ngày, tháng, năm sinh; họ tên; địa chỉ; thân nhiệt. Phiếu kiểm soát có giá trị trong vòng 24 giờ. Khi đến chốt kiểm soát cấp huyện gần nhất, người dân sẽ được phát phiếu, hướng dẫn kê khai thông tin, đo thân nhiệt. Nếu không có dấu hiệu nghi ngờ, sẽ được mang phiếu này đi theo, trình lực lượng chức năng nếu phải qua chốt kiểm soát khác.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà, việc cấp phiếu kiểm soát dịch bệnh cho những người dân có việc phải đi lại, ra vào địa bàn sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, người dân không phải chờ đợi lâu tại các chốt để đo thân nhiệt và khai báo thông tin.

Huyện Thanh Hà là địa phương đầu tiên thực hiện việc cấp phiếu này.       

Từ ngày 1.4, huyện Thanh Hà đã lập 3 chốt kiểm soát tại đường 390 đoạn giáp xã Quyết Thắng (TP Hải Dương); xã Thanh Hải đoạn giáp với xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) và điểm đầu của xã Hồng Lạc. Các xã trong huyện cũng đã lập 124 chốt đi vào đường liên xã. Ngày 2.4, qua khảo sát thực tế, huyện Thanh Hà đã giảm số chốt cấp huyện xuống còn 2 tại đường 390 đoạn giáp xã Quyết Thắng (TP Hải Dương); xã Thanh Hải đoạn giáp với xã Tiền Tiến (TP Hải Dương). Các xã, thị trấn còn 30 chốt. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu