Cựu chiến binh huyện Ninh Giang: Đóng góp hơn 21 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ BA, 04/06/2019 06:41:37

Sáng 3.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.


Tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"
Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" cấp huyện. 

5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Ninh Giang đã tích cực thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" với nhiều hình thức và nội dung thiết thực. Các cấp hội đã thu hút 98% số CCB tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, 78,5% số cựu quân nhân sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân. Các cấp hội trong huyện vận động 1.562 hội viên hiến 40.512 m2 đất, đóng góp hơn 21 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới... Qua bình xét hằng năm, có trên 97% số hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu, 95% số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Trong giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội CCB huyện Ninh Giang phấn đấu có trên 95% số tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% số hội viên gương mẫu; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn dưới 1%...     
  
Sau đại hội, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh họp với Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019. Hội CCB huyện Ninh Giang đã tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của cấp trên, phần điều hành của Đoàn Chủ tịch nhịp nhàng, bảo đảm thời gian. Tuy nhiên, phần tham luận tại đại hội vẫn tập trung nêu kết quả mà chưa nêu rõ được các giải pháp, cách làm, kinh nghiệm hay của từng đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" cấp huyện.
THANH HOA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu