Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã

THỨ HAI, 11/12/2017 14:00:30

Đối với xã, thị trấn bố trí không quá 13 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 21 chức danh.

Đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình. Ảnh: Thành Chung
Sáng 11.12, các đại biểu HĐND tỉnh nghe đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình về việc khoán kinh phí hoạt động, các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư (KDC).

Khoán kinh phí

Tờ trình nêu rõ, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn, KDC, lực lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, KDC đã bộc lộ một số hạn chế như số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách tương đối lớn, nhất là ở thôn, KDC; việc bố trí số lượng, chức danh và mức phụ cấp, mức khoán kinh phí còn thấp, bố trí dàn trải, chưa khuyến khích được việc kiêm nhiệm, chưa phát huy được tính chủ động trong thực tiễn của từng địa phương, đơn vị cơ sở. Ngoài ra, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020 theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Do vậy, việc xem xét quy định việc khoán kinh phí hoạt động, các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách là cần thiết.

Đối với xã, thị trấn bố trí không quá 13 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 21 chức danh; đối với phường bố trí không quá 12 người đảm nhiệm 21 chức danh.

Về chức danh, số lượng: Bố trí tối đa không quá 4 người đối với thôn, KDC có 1 phó trưởng thôn, KDC; 5 người đối với thôn, KDC só 2 phó trưởng thôn, KDC và đảm nhiệm 7 chức danh, gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, KDC; Phó trưởng thôn, KDC; Trưởng ban công tác mặt trận thôn, KDC; Công an viên, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố (đối với KDC thuộc phường); thôn, khu đội trưởng; nhân viên y tế thôn, KDC.

Về các chức danh kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, KDC hoặc trưởng ban công tác mặt trận; Phó bí thư chi bộ làm trưởng thôn, KDC hoặc phó thôn, KDC kiểm trưởng ban công tác mặt trận; Trưởng thôn, KDC hoặc phó thôn, KDC kiêm thôn đội trưởng, nhân viên y ế thôn, KDC; Phó thôn, KDC kiêm công an viên hoặc tổ trưởng bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thôn, KDC. Khuyến khích một người có thể kiêm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách.

Tăng phụ cấp

Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã và thôn, KDC được hưởng thêm 30% mức phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm nhưng không thấp hơn 0,2 mức lương cơ sở. Với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, KDC kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chủ tịch hội đặc thù được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm. Giao quyền chủ động sử dụng kinh phí cho cấp xã bảo đảm chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, KDC, số kinh phí còn lại chuyển sang chi cho hoạt động của địa phương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Chung
Về mức khoán quỹ phụ cấp: Đối với xã, thị trấn loại 1, loại 2 là 15,1; đối với xã, thị trấn loại 3 là 14,6; đối với phường loại 1 là 13,3; đối với phường loại 2, loại 3 là 12,1; đối với thôn dưới 1.000 dân (đối với thôn có 1 phó trưởng thôn là 4,32; 2 phó trưởng thôn là 4,95); đối với thôn từ 1.000 đến 2.500 dân (đối với thôn có 1 phó trưởng thôn là 4,52; 2 phó trưởng thôn là 5,13) ; đối với thôn trên 2.500 dân là 5,3 (mức lương tối thiểu) là phù hợp quy định pháp luật và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Về khoán kinh phí cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; thôn, KDC: Đối với xã loại 1 là 10 triệu/tổ chức/năm; loại 2 là 9 triệu/tổ chức/năm, loại 3 là: 8 triệu/tổ chức/năm. Đối với chi hội thuộc thôn, KDC: Dưới 1.000 dân 2,5 triệu/tổ chức/năm; từ 1.000 - 2.500 dân 3 triệu/tổ chức/năm; trên 2.500 dân 3,5 triệu/tổ chức/năm.

Nếu được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2018.
SỸ THẮNG
 
21 chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn

- Trưởng Ban Tuyên giáo
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Trưởng khối Dân vận
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra
- Phó trưởng Công an
- Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân
- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
- Chủ tịch Hội Người cao tuổi
- Trưởng Đài Truyền thanh
- Phó Trưởng Đài Truyền thanh
- Trưởng Ban Thú y
- Phó Trưởng Ban Thú y
- Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở xã
 
21 chức danh hoạt động không chuyên trách ở phường
- Trưởng Ban Tuyên giáo
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Trưởng khối Dân vận
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra
- Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân
- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
- Chủ tịch Hội Người cao tuổi
- Trưởng Đài Truyền thanh
- Phó Trưởng Đài Truyền thanh
- Trưởng Ban Thú y
- Phó Trưởng Ban Thú y
- Trưởng ban bảo vệ dân phố
- Phó Trưởng ban bảo vệ dân phố


 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu