Biểu dương 36 gia đình văn hóa tiêu biểu

THỨ TƯ, 26/06/2019 17:28:52

Sáng 26.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương 36 gia đình văn hóa tiêu biểu.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác gia đình. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Phần lớn các gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, khắc phục khó khăn, nuôi dạy con cháu thành đạt; xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt, tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện của địa phương, phấn đấu trở thành những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập đã và đang tác động xấu tới các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Các mối quan hệ truyền thống của gia đình có nguy cơ bị phá vỡ. Để góp phần củng cố và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao để góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh chủ động giúp đỡ các gia đình phát triển kinh tế bền vững. Mỗi thành viên trong gia đình cần quan tâm đến nhau, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 24 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

NGỌC THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu