Chậm thực hiện sáp nhập các trung tâm y tế cấp huyện

THỨ TƯ, 08/08/2018 13:19:02

Việc sáp nhập các trung tâm y tế cấp huyện tại Hải Dương đang chậm tiến độ so với mục tiêu...

Việc sáp nhập các trung tâm y tế cấp huyện tại Hải Dương đang chậm tiến độ so với mục tiêu phải hoàn thành trước tháng 6.2018 theo Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Ngày 20.6, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về việc thành lập trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Nhưng đến nay chưa có quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các đơn vị mới thành lập. Các đơn vị mới thành lập chưa tiến hành việc bàn giao nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản...

Để bảo đảm hoạt động của các trung tâm mới thành lập, ngày 9.7, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về phương án trong giai đoạn này. Theo đó, trong khi chờ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, các đơn vị vẫn hoạt động như trước khi sáp nhập, được quyền sử dụng con dấu và tài khoản cũ để kịp thời chi lương cho cán bộ, viên chức, người lao động, bảo đảm việc thu, chi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Sở Nội vụ đang phối hợp tiến hành lại trình tự, thủ tục bổ nhiệm người đứng đầu các trung tâm y tế cấp huyện.
LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu