Cắt giảm mạnh biên chế tất cả cơ quan, đơn vị

THỨ HAI, 11/12/2017 10:08:41

Đồng chí Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh uỷ ...


Đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình. Ảnh: Thành Chung
 Giữa giờ sáng 11.12, các đại biểu HĐND tỉnh nghe đồng chí Phạm Văn Tỏ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đọc tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh uỷ; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Các đơn vị sự nghiệp công lập giảm mạnh nhất

Theo nội dung tờ trình, đối với tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh uỷ, biên chế đề nghị giao năm 2018 là 1.170 chỉ tiêu, giảm 71 chỉ tiêu so với năm 2017; Biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh đề nghị giao 2.003 chỉ tiêu, giảm 143 chỉ tiêu.

Đối với số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh uỷ đề nghị giao 44 chỉ tiêu, giảm 23 chỉ tiêu. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đề nghị giao 32.586 chỉ tiêu, giảm 2.631 chỉ tiêu. Các tổ chức hội đã giao biên chế trước năm 2004, để theo dõi quản lý theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP đề nghị giao 39 chỉ tiêu, bằng năm 2017.

 Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Các cơ quan hành chính đề nghị giao 270 chỉ tiêu, giảm 1 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị giao 446 chỉ tiêu, giảm 147 chỉ tiêu.

Năm 2018, giảm từ 2,5 - 7% tổng số biên chế

Về nguyên tắc giao biên chế và thực hiện lao động hợp đồng phải thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế công chức hành chính theo quyết định giao của Bộ Nội vụ năm 2018. Đối với những đơn vị đã giao vượt phải giảm ngay trong  năm 2018. Thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế theo quy định mới của Trung ương: giảm 2,5% đối với các sở, ban, ngành; giảm 7% đối với các chi cục và tương đương thuộc sở. Giảm toàn bộ số công chức dự bị đã giao cho UBND cấp huyện năm 2003.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Chung
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy sẽ giao biên chế tự chủ từ nguồn kinh phí của đơn vị, trừ các bệnh viện tuyến huyện sáp nhập vào trung tâm y tế. Với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư không giao biên chế sự nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải giữ nguyên biên chế sự nghiệp năm 2017 và thực hiện tinh giản biên chế theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với sự nghiệp giáo dục: Khối các trường mầm non, trường tiểu học và THCS giữ ổn định chỉ tiêu biên chế đã giao năm 2017 và thực hiện tinh giản biên chế theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao. Do yêu cầu tăng lớp, tăng giờ thì căn cứ vào thực tế đồng ý cho cấp bổ sung thêm một phần kinh phí để thanh toán tiền lương và phụ cấp theo quy định.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành , UBND cấp huyện tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cần xác định tỷ lệ tinh giản biên chế theo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, phù hợp với thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh...
SỸ THẮNG
 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu