Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “4 xin, 4 luôn”

THỨ BA, 17/09/2019 08:12:49

Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện “4 xin, 4 luôn”.

Đó là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Trên đây là một trong những yêu cầu về chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh mới ban hành.

Theo kế hoạch, việc thực hiện phong trào này phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của tỉnh; được triển khai nghiêm túc, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Nội dung thi đua đối với tập thể là “xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở... Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Mỗi cá nhân phải thi đua chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử...

Kế hoạch cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn thi đua, tổ chức thực hiện, khen thưởng, tổng kết phong trào. Phong trào được triển khai đến năm 2025 và sẽ tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.2025).
THU MINH 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu