Trên 881 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

THỨ BA, 04/12/2018 10:15:03

93 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp... quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền trên 881 triệu đồng.

Kết thúc đợt vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018 (từ 17.10 - 30.11), Ủy ban MTTQ tỉnh nhận được sự tham gia của 93 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp... với số tiền trên 881 triệu đồng.

Một số đơn vị ủng hộ nhiều như các Công ty: CP Nhiệt điện Phả Lại (300 triệu đồng), TNHH Đầu tư và Dịch vụ ô tô Hải Dương (50 triệu đồng)...
TM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu