Đề nghị cho rạp chiếu phim thử nghiệm hoạt động trở lại

THỨ BA, 22/03/2022 16:29:50

Ngày 22.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét thử nghiệm cho các rạp chiếu phim hoạt động trở lại từ ngày 26.3.

Các rạp chiếu phim tổ chức hoạt động theo cấp độ dịch. Cụ thể, đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 hoạt động với 100% công suất, cấp độ 2 giảm 50% công suất, cấp độ 3 giảm 70% công suất và cấp độ 4 thì dừng chiếu phim.

Trong quá trình tổ chức thử nghiệm, nếu các rạp chiếu phim để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại hoạt động chiếu phim của các đơn vị.

Các rạp chiếu phim khi thử nghiệm tổ chức hoạt động chiếu phim trở lại phải tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, một số rạp chiếu phim trong tỉnh đã đề nghị được mở cửa hoạt động trở lại. Các tỉnh, thành phố lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh... cũng đã cho rạp chiếu phim hoạt động trở lại.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu