Thêm 3 nhóm công việc được cho thuê lại lao động

THỨ SÁU, 29/03/2019 12:32:59

Nghị định 29/2019/NĐ-CP bổ sung thêm 3 nhóm công việc vào danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

So với Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22.5.2013 thì nghị định này bổ sung thêm 3 nhóm công việc vào danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, gồm: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển; quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí; lái máy bay, phục vụ trên máy bay hay bảo dưỡng, sửa chữa máy bay và thiết bị máy bay hoặc điều độ, khai thác bay, giám sát bay.

17 công việc trong danh mục công việc theo quy định hiện hành vẫn được giữ nguyên như thư ký, trợ lý hành chính; lễ tân; hướng dẫn du lịch; hỗ trợ bán hàng; hỗ trợ dự án; lập trình hệ thống máy sản xuất; sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông… Mục đích của việc cho thuê lại lao động là nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5.5.2019.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu