Sẽ hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi nghiệp

THỨ NĂM, 06/07/2017 21:30:10

Đối tượng của đề án là phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, có nhu cầu khởi nghiệp, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật…

Thủ tướng Chính phủ ngày 30.6.2017 đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025". Đối tượng của đề án là phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, có nhu cầu khởi nghiệp, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật…

Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2025, hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/HTX do phụ nữ quản lý; 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 70% số hội viên Hội Phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp…

Các giải pháp của đề án này bao gồm: Xây dựng và duy trì chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên trang thông tin điện tử của Hội Phụ nữ, trên báo Phụ nữ Việt Nam; xây dựng các mô hình thí điểm tuyên truyền tại cộng đồng ở 10 tỉnh đại diện cho vùng miền, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng; tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tại các cấp Hội Phụ nữ; lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện, nhân rộng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu