Sẽ cấp số định danh cá nhân trong năm 2017

THỨ BA, 04/07/2017 09:22:24

Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân...


Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017 ban hành tại Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24.6.2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896).

Để thực hiện nội dung này, cơ quan công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân, trong đó ưu tiên cấp số định danh cá nhân ở trong nước. Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh, trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước.

Cũng theo đề án này, trong quý III.2017 sẽ thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Công an cấp tỉnh thu thập, nhập dữ  liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu