Quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu

THỨ HAI, 30/07/2018 13:30:25

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quyết định này và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí đã quy định.

Theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5.6.2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định và đáp ứng 4 tiêu chí sau:

Đối với tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo: có vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có ít nhất 2 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Không có hộ nghèo.

Đối với tiêu chí giáo dục - y tế - văn hóa, tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình THPT, giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên. Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 90% dân số trở lên được quản lý, theo dõi sức khỏe. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, có đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ.

Đối với tiêu chí môi trường, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên. 60% số tuyến đường xã, thôn trở lên có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. 90% số hộ chăn nuôi trở lên có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững.

Về tiêu chí an ninh trật tự - hành chính công, trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân bảo đảm hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quyết định này và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí đã quy định. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, công nhận, công bố xã NTM kiểu mẫu.
NGỌC THỦY (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu