Kỷ luật công chức được cử đi học mà tự ý bỏ học

THỨ BA, 27/02/2018 18:10:30

​Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này chỉ rõ sẽ kỷ luật đối với cán bộ, công chức được cử đi học ở nước ngoài, nhưng không chấp hành quy định của đoàn, bỏ học không có lý do; vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc pháp luật của nước sở tại; không chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn, giữ bí mật của Nhà nước; về nước không đúng thời hạn; không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Đồng thời, trưởng đoàn cũng sẽ bị kỷ luật nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra những hiện tượng tiêu cực; hoạt động của đoàn trong thời gian ở nước ngoài không đúng với mục đích và không hoàn thành chương trình của khóa bồi dưỡng.

Cũng theo thông tư này, chậm nhất sau 15 ngày từ ngày về nước, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học phải gửi báo cáo về cơ quan quyết định thành lập đoàn; cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong báo cáo phải thể hiện rõ: Những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu trong quá trình được học ở nước ngoài và đề xuất vận dụng vào công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Ngoài ra, thông tư còn quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chứng chỉ bồi dưỡng bị thu hồi trong các trường hợp: có sự gian lận trong việc chiêu sinh, học tập; cấp cho người không đủ điều kiện; cấp không đúng thẩm quyền; chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; để cho người khác sử dụng. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ nếu có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2018.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu