Giá bán lẻ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi phải được niêm yết công khai

THỨ BA, 11/07/2017 20:32:36

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thông tư yêu cầu thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi phải kê khai giá bán lẻ khuyến nghị đối với hệ thống các thương nhân phân phối sản phẩm của mình. Mức giá bán lẻ phải được niêm yết công khai; trường hợp giá bán lẻ của các thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai của thương nhân sản xuất, nhập khẩu, các thương nhân này phải kê khai giá bán lẻ của mình cho cơ quan có thẩm quyền.

Mức giá bán lẻ khuyến nghị là cơ sở để cơ quan tiếp nhận kê khai giá và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý Nhà nước về giá, công bố công khai cho người tiêu dùng. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu có thể thực hiện kê khai các mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định.

Ngoài ra, thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân phải thông báo điều chỉnh giá; trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5%, thương nhân phải kê khai giá.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10.8.2017.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu