Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

THỨ NĂM, 31/08/2017 07:32:21

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, trong thời hạn 5 ngày kể từ khi phát hiện những người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, cơ quan công an (tùy đơn vị phát hiện là xã, huyện hoặc tỉnh) tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi có đủ tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, cơ quan công an tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời tiến hành thủ tục đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại điều 4 Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA. Trung tâm Tư vấn và điều trị nghiện ma túy có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở thì trong thời hạn 1 ngày làm việc (kể từ ngày đối tượng bỏ trốn) cơ quan công an cấp huyện nơi tòa án quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2017.
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu