Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động bằng 60% mệnh giá

THỨ NĂM, 23/11/2017 15:10:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (CP).

Theo đó, khi doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH), người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ được mua CP với giá ưu đãi. Cụ thể, người lao động được mua tối đa 100 CP cho mỗi năm thực tế làm việc với giá bán bằng 60% giá trị 1 CP tính theo mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên, người lao động phải nắm giữ số CP bán với giá ưu đãi này và không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua CP ưu đãi.

Riêng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý của doanh nghiệp CPH tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp CPH, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài trong ít nhất 3 năm thì được mua thêm mức 200 CP cho mỗi năm cam kết làm việc tiếp nhưng sở hữu tối đa không quá 2.000 CP. Trường hợp người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn cao được mua thêm mức 500 CP cho mỗi năm cam kết làm việc tiếp nhưng tối đa không quá 5.000 CP.

Người lao động có nhu cầu mua thêm CP ngoài số CP được mua với giá ưu đãi nêu trên, thì thực hiện đăng ký mua đấu giá công khai theo quy định như những nhà đầu tư khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu