6 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

THỨ TƯ, 09/06/2021 13:02:19

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch, bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, có 6 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật. Đó là kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 kg (hạt giống), nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường; kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh; kiểm dịch thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia; kiểm dịch thực vật làm quà tặng của nguyên thủ quốc gia; kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thì phải nộp phí theo quy định.

Phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật như sau: Đối với khảo nghiệm diện rộng và diện hẹp 6 triệu đồng/lần; khảo nghiệm diện rộng 3,5 triệu đồng/lần. Đối với thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật: Trường hợp đăng ký chính thức mức thu 9 triệu đồng/lần; đăng ký bổ sung, gia hạn 2,5 triệu đồng/lần; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 6 triệu đồng/lần…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5.7.2021.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu