Làm ở đơn vị sự nghiệp công lập có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

THỨ BA, 19/10/2021 08:36:07

Hỏi: Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, tôi có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?

 LÊ NAM (TP Hải Dương)

Trả lời: Khoản 1 điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN quy định đối tượng người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ như sau:

1. Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

a) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công như sau:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, nếu bạn là người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì sẽ không thuộc trường hợp được hỗ trợ khó khăn do Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Trường hợp bạn là người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác thì vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia BHTN tại thời điểm 30.9.2021.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu