Ký hợp đồng không thời hạn, người lao động có lợi gì?

THỨ TƯ, 29/06/2022 10:39:47

Hỏi: Tôi muốn hỏi bản chất của hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn là gì? Người lao động được lợi gì khi ký HĐLĐ không xác định thời hạn?

HOÀNG TÂM (Cẩm Giàng)

Trả lời: Theo điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

HĐLĐ được giao kết bằng hai loại: HĐLĐ không xác định thời hạn và có xác định thời hạn. Trong đó, HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Khác với HĐLĐ có thời hạn thì khi ký HĐLĐ không thời hạn, người lao động sẽ làm công việc theo thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng hoặc không đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng.

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo điều 35 và điều 36 Bộ luật Lao động 2019, trừ một số trường hợp cụ thể không cần báo trước, còn lại người lao động và người sử dụng lao động đều phải bảo đảm thời gian báo trước như sau: ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng có thời hạn 12-36 tháng; ít nhất 15 ngày đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, khi giao kết hợp đồng không xác định thời hạn, thời gian phải báo trước để đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ dài hơn hợp đồng xác định thời hạn.

Từ khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành, người lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn hay HĐLĐ xác định thời hạn đều có các quyền và nghĩa vụ như nhau trong việc hưởng các chế độ về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ phúc lợi của công ty...

Tuy nhiên, nếu ký hợp đồng không xác định thời hạn, bạn sẽ không phải ký nhiều lần khi hợp đồng hết hạn, đồng thời có khoảng thời gian báo trước dài hơn trong trường hợp bạn hoặc công ty muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu