Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con?

THỨ HAI, 25/10/2021 09:45:10

Hỏi: Vợ sắp sinh, tôi không biết mình được nghỉ bao nhiêu ngày để chăm vợ theo quy định và hưởng những chế độ gì?

VĂN LAM (Tứ Kỳ)

Trả lời: Theo khoản 2 điều 34, điều 38, 39 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015 và khoản 5, khoản 7 điều 1 Thông tư 06/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con là "đang đóng BHXH".

Tùy từng trường hợp, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ được tính như sau:

- 5 ngày làm việc.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Trường hợp lao động nam nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Như vậy, chỉ cần bạn đang đóng BHXH tại thời điểm vợ sinh con thì bạn có thể nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và thời gian nghỉ sẽ được xác định theo quy định nêu trên.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu