Doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động bị xử phạt thế nào?

THỨ BẢY, 14/05/2022 12:11:57

Hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động (NLĐ) bị xử phạt như thế nào?

NGUYỄN THỊ HIỀN (TP Hải Dương)


Trả lời: Theo quy định tại điều 94 Bộ Luật Lao động 2019, doanh nghiệp phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ. Theo quy định tại khoản 4 điều 97 của luật này, trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; trong trường hợp trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì doanh nghiệp phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Khoản 2 điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với doanh nghiệp có hành vi trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật như sau:  Từ 5 - 10 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 - 10 người lao động; từ 10 - 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 - 50 người lao động; từ 20 - 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 - 100 người lao động; từ 30 - 40 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 - 300 người lao động; từ 40 - 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Việc không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn là cơ sở hợp lý để NLĐ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 35 Bộ Luật Lao động 2019.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu