Người lao động khó khăn do Covid-19 có được công đoàn hỗ trợ?

THỨ HAI, 06/09/2021 11:25:11

Hỏi: Xin hỏi trường hợp nào người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được công đoàn hỗ trợ?

 
                                                                        NGUYỄN VĂN DŨNG (Kim Thành)

Trả lời: Điều 1 Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 9.8.2021) quy định về mức hỗ trợ đoàn viên, công nhân, lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cụ thể, đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người.
Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) là F1 phải cách ly y tế, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người khi thuộc trường hợp: hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi.

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm Covid-19 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản nêu trên và trường hợp đặc biệt khác).

Ngoài ra, theo điều 1 Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần) được áp dụng với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện "3 tại chỗ" để sản xuất.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu