Tứ Kỳ tuyển dụng không qua thi tuyển 1 công chức cấp xã

30/05/2023 10:16

Từ đầu năm đến nay, huyện Tứ Kỳ tuyển dụng không qua thi tuyển 1 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi về công tác tại xã Hà Thanh.

Các năm 2019 và 2020, mỗi năm huyện Tứ Kỳ tuyển dụng được 1 công chức cấp xã không qua thi tuyển. Năm 2021 và  2022, huyện không có trường hợp nào được tuyển dụng bằng hình thức này.


Việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển được thực hiện theo chính sách thu hút nhân tài của UBND tỉnh Hải Dương theo Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 15.7.2019.

Huyện Tứ Kỳ còn thiếu 15 công chức cấp xã, gồm 6 công chức tư pháp - hộ tịch, 4 công chức văn hóa - thông tin - thể dục thể thao, 2 công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, 2 công chức văn phòng - thống kê và 1 công chức kế toán - tài chính.

PV

(0) Bình luận
Tứ Kỳ tuyển dụng không qua thi tuyển 1 công chức cấp xã