Xây dựng, cải tạo 207 trụ sở công an cấp xã cần hơn 872,3 tỷ đồng

THỨ SÁU, 24/06/2022 08:34:06

Đó là nội dung được nêu trong tờ trình đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trình tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII.

>>> Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng

Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đọc tờ trình đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh

Theo tờ trình, toàn tỉnh hiện có 207 trụ sở làm việc công an cấp xã cần xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, được chia thành 3 nhóm. Trong đó, 56 trụ sở được đề nghị đầu tư xây dựng mới thuộc nhóm 1 là trụ sở bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ, bao gồm 27 trụ sở công an phường, thị trấn và 29 trụ sở công an tại xã có số dân trên 9.000 người, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Nhóm 2 gồm 139 trụ sở công an xã cần đầu tư xây dựng mới ở xã có dân số dưới 9.000 người, tình hình an ninh trật tự ít phức tạp. Nhóm 3 gồm 12 trụ sở cần cải tạo, sửa chữa.

Dự kiến, tổng mức đầu tư là hơn 872,3 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng mới 195 trụ sở nhóm 1, nhóm 2 là hơn 864,5 tỷ đồng, chi phí đầu tư cải tạo, sửa chữa 12 trụ sở nhóm 3 là 7,78 tỷ đồng. UBND tỉnh đề nghị nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Cụ thể, tỉnh đầu tư 250,8 tỷ đồng xây dựng mới 195 trụ sở từ nguồn vốn đầu tư công. Với 56 trụ sở thuộc nhóm 1, tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/trụ sở; 139 trụ sở thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/trụ sở. Ngân sách cấp huyện và xã đầu tư số vốn còn lại là hơn 621,6 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có).

Về trang, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động chiến đấu cho lực lượng công an cấp xã, Bộ Công an sẽ bảo đảm đầu tư, trang cấp theo tiến độ thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 1025/BCA-H01. Căn cứ nội dung và mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ nêu trên, UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp xã để đầu tư xây dựng hoàn thành Đề án Xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

PHONG TUYẾT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu