UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2)

THỨ NĂM, 18/11/2021 15:40:26

Sáng 18.11, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (lần 2) để nghe và cho ý kiến về nội dung báo cáo, tờ trình của các Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022 và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, năm 2022, tổng số biên chế công chức Trung ương giao cho tỉnh là 1.858 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2021; tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 32.554 chỉ tiêu, giảm 655 chỉ tiêu so với năm 2021 và không giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68 cho tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao tổng số biên chế công chức, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách năm 2022 theo số lượng chỉ tiêu được Trung ương giao. Cụ thể, tổng số công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là 1.858 chỉ tiêu; trong đó điều chỉnh giảm 7 chỉ tiêu tại các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Công thương để bổ sung cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y tế. Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 là 32.554 chỉ tiêu, giảm 665 chỉ tiêu so với năm 2021; trong đó điều chỉnh giảm 715 chỉ tiêu tại khối điều trị trung tâm y tế tuyến huyện chuyển sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và điều chỉnh bổ sung tăng 50 chỉ tiêu cho một số trung tâm của ngành y tế.

Các đại biểu dự họp cơ bản đồng tình, chia sẻ khó khăn với số lượng biên chế được giao của tỉnh. Một số sở, ngành đề nghị giữ nguyên số lượng biên chế hiện có của đơn vị hoặc giảm số lượng biên chế bị cắt giảm theo kế hoạch của Sở Nội vụ trong năm 2022 để bảo đảm khối lượng công việc của đơn vị.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Sở Nội vụ; giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là xem xét việc điều chỉnh giảm 715 chỉ tiêu người làm việc tại khối điều trị trung tâm y tế tuyến huyện chuyển từ hưởng lương ngân sách sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp vào thời điểm này đã phù hợp chưa. Cần có báo cáo, giải trình thêm nội dung này. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung tờ trình về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030 của Sở Nội vụ, thống nhất về quan điểm và nguyên tắc thực hiện. Đồng chí Triệu Thế Hùng yêu cầu Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2030 phải bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với chương trình chuyển đổi số, phát triển con người xứ Đông, gắn với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Sở Nội vụ rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra trong chương trình sao cho phù hợp với các chỉ tiêu quốc gia và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với 3 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Đầu tư xây dựng nhà đa năng và sân bóng đá Trường THPT Quang Trung, huyện Ninh Giang; đầu tư nâng tầng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ lớp học bộ môn cũ 3 tầng Trường THPT Kinh Môn, thị xã Kinh Môn và dự án đầu tư xây dựng mới nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. 

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu