Tỷ lệ vụ việc có trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng còn thấp

THỨ BẢY, 26/11/2022 11:04:40

Theo Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, năm 2022, tỷ lệ vụ việc có sự tham gia của trợ giúp pháp lý trong tổng số vụ việc giải quyết tại các cơ quan tố tụng còn thấp.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Sỹ Hoàn tặng giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Cụ thể có 326 vụ việc trợ giúp pháp lý trong tổng số 2.943 vụ việc tại cơ quan công an, đạt tỷ lệ 11%; 273 vụ việc trợ giúp pháp lý trong tổng số 2.875 vụ việc tại Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, đạt tỷ lệ 9,5%; 354 vụ việc trợ giúp pháp lý trong tổng số 6.377 vụ việc tại Cơ quan Tòa án Nhân dân, đạt tỷ lệ 5,5%.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, từ ngày 1.1 - 31.10.2022, trợ giúp viên pháp lý trong tỉnh đã thực hiện 336 vụ việc, tăng 97 vụ việc; luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý 29 vụ việc, tăng 10 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tỉnh gặp một số khó khăn, hạn chế như triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn cho người tiến hành tố tụng của các ngành thành viên chưa thường xuyên; số lượng người được trợ giúp pháp lý trong các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính được giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh còn thấp; việc theo dõi, thống kê công tác phối hợp trợ giúp pháp lý chưa sâu sát, số liệu báo cáo chưa chính xác...

Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đề nghị các ngành thành viên cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các văn bản liên quan để thực hiện hiệu quả trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.

THÀNH ĐẠT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu