Thực hiện đạt và vượt 11 trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

THỨ HAI, 06/12/2021 08:35:45

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Tăng trưởng GRDP ước đạt 8,6%

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp với nhiều đợt bùng phát, tác động tiêu cực đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát được dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 11 trong 14 chỉ tiêu chủ yếu. Đó là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách nội địa tăng so với dự toán; giải quyết việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo còn lại; số giường bệnh và số bác sỹ/10.000 dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,6% (kế hoạch năm 8%); thu ngân sách nhà nước đạt khá cao, vượt 48,4% dự toán năm.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá năm 2010) ước đạt 20.717 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch năm, tăng 6,8% so với năm 2020 (kế hoạch tăng 3%).

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung khôi phục sản xuất, khắc phục những thiệt hại do đại dịch gây ra. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá năm 2010) ước đạt 287.540 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2020. Trong đó, sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ước đạt 271.309 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020 (kế hoạch năm tăng 9,9%). Nhiều sản phẩm quan trọng, chủ lực tăng cao so với năm trước, như: sản phẩm may trang phục tăng 11,7%, than cốc tăng 20,1%, điện sản xuất tăng 51,4%, sắt thép tăng 21,3%, ô tô tăng 193%... Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12% so với năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 19.290 tỷ đồng, bằng 148,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa 16.703 tỷ đồng, bằng 151,9% dự toán và tăng 14% so với năm 2020.

Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội được quan tâm. Năm 2021 ước giải quyết việc làm mới cho 36.000 lao động (vượt kế hoạch 1,4%), trong đó đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 100%). Toàn tỉnh đã triển khai các giải pháp phù hợp và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 10%

Năm 2022, UBND tỉnh dự kiến xây dựng 16 chỉ tiêu chủ yếu. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10%. Thu ngân sách nội địa tăng 10%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 28,3%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75%. Tỷ lệ các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 40%...

Để thực hiện thành công các mục tiêu chủ yếu, UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đó là thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ, thích ứng linh hoạt với biến chủng mới Omicron theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng vào năm 2022.

Trong lĩnh vực kinh tế sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và thực hiện quy hoạch.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực hợp tác phát triển vùng. Bảo đảm cân đối ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện những trường đã đạt chuẩn, đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn mới, các cơ sở giáo dục, đặc biệt quan tâm giải quyết tiêu chí khó khăn về cơ sở vật chất cho các trường học. Quan tâm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Đề án khám chữa bệnh từ xa.

Trong ngành lao động, thương binh và xã hội, UBND tỉnh xác định đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng tần suất và nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện  tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương...
 

3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng còn những hạn chế. Còn 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là: Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GRDP ước đạt 32,9% (kế hoạch 35%); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10% (ước thực hiện -7,4%); tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,9% (kế hoạch 35%).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm do thị trường tiêu thụ giảm, nhiều đơn hàng phải tạm dừng hoặc hủy bỏ. Một số nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, lĩnh vực và địa phương chậm được triển khai theo kế hoạch đề ra. Giá cả một số vật liệu thiết yếu tăng cao gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao dẫn đến việc tái đàn trong chăn nuôi của người dân gặp nhiều khó khăn. Thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cơ bản thiếu và không đồng bộ, nhất là cơ sở hạ tầng của các khu cách ly tập trung không bảo đảm cho việc cách ly y tế. Y tế tuyến xã chưa bảo đảm 100% xã có bác sĩ làm việc. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức cao, tăng so với năm 2020.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu