Sở Tài nguyên và Môi trường có 3 Phó Giám đốc mới

THỨ HAI, 01/11/2021 11:07:26

Sáng 1.11, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT).


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 3 đồng chí: Nguyễn Trác Trung, Nguyễn Thị Như Trang, Đỗ Tiến Dũng

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, trao quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí đang công tác tại Sở TNMT, gồm: Đỗ Tiến Dũng, Chánh Văn phòng; Nguyễn Trác Trung, Chánh Thanh tra sở và Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TNMT. Thời hạn giữ chức vụ của các đồng chí là 5 năm, kể từ ngày 1.11.2021.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, sở TNMT có chức năng, vị trí rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi các cấp ủy, chính quyền đang đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, TNMT.

Việc bổ nhiệm cùng lúc các Phó Giám đốc Sở TNMT từ nguồn nhân sự tại chỗ là sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với Sở TNMT. Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm, trước khi bổ nhiệm, các đồng chí đều được báo cáo, trình bày chương trình hành động của mình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến. Cả 3 đồng chí đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực, trình độ chuyên môn khi bổ nhiệm và giao cho các đồng chí trọng trách mới. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với từng đồng chí.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí tân Phó Giám đốc Sở TNMT cần tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó. Tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết. Các đồng chí cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu Giám đốc sở để triển khai có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Sở TNMT cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; sớm phân công nhiệm vụ cho các đồng chí tân Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực để phát huy năng lực, trình độ chuyên môn của mỗi đồng chí. Phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương liên quan sớm tham mưu hoàn thành việc lập quy hoạch vùng cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tiếp tục duy trì và phát huy mối đoàn kết trong nội bộ; chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn để tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ với chất lượng cao nhất.

Tân Phó Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Trác Trung đại diện các đồng chí lãnh đạo mới cảm ơn sự tin tưởng và nhận thức rõ đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi bản thân từng đồng chí phải nỗ lực phấn đấu; đồng thời bày tỏ quyết tâm không ngừng học hỏi, gương mẫu, đoàn kết, tích cực tham mưu điều hành hoạt động của sở một cách toàn diện, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu