Quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp

THỨ NĂM, 26/05/2022 21:00:52

Ngày 26.5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị trực thuộc tại 2 huyện Kim Thành và Gia Lộc.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi giám sát ở huyện Gia Lộc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm tập huấn các quy định về quản lý, sử dụng trụ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan nhà nước trên địa bàn. Sớm có giải pháp nâng tỷ lệ đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường quản lý, cập nhật biến động về đất đai, tài sản công trên địa bàn, có chính sách khuyến khích tạo điều kiện bố trí cho cán bộ, công chức làm việc tập trung tại trụ sở làm việc. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp…

Tại buổi giám sát ở huyện Kim Thành, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện rà soát, có phương án khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước, trụ sở làm việc và các công trình của huyện. Các sở, ban, ngành tập trung tham mưu HĐNĐ tỉnh sớm ban hành phương án, kế hoạch xử lý tài sản công, tài sản nhà nước sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản cùng đoàn giám sát kiểm tra trụ sở UBND xã Việt Hưng cũ (Kim Thành)
Theo báo cáo của huyện Gia Lộc, đến cuối năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trong huyện đang quản lý và sử dụng 327 tài sản là nhà nguyên giá 554,71 tỷ đồng, giá trị còn lại 323,3 tỷ đồng và 138 khuôn viên đất giá trị 553,2 tỷ đồng.

Huyện Kim Thành hiện quản lý 161.322 m2 đất trụ sở làm việc của 18 đơn vị hành chính cấp xã và 6 đơn vị hành chính cấp huyện với tổng diện tích nhà làm việc 36.588 m2. Đến nay sau sáp nhập, huyện có 3 trụ sở làm việc tại 3 xã để trống. UBND huyện Kim Thành kiến nghị HĐND tỉnh cho phép bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3 trụ sở làm việc này.

Thời gian tới, 2 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát tại 16 sở, ngành, địa phương, đơn vị về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc công.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu