Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

THỨ SÁU, 30/09/2022 14:00:45

Sáng 30.9, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.


100 người là thành viên, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các báo cáo viên, cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tham gia
 tập huấn

Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và 100 học viên là thành viên, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các báo cáo viên, cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Các học viên được báo cáo viên truyền đạt nhiều nội dung, chuyên đề quan trọng như: Một số vấn đề nghiệp vụ công tác tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở; công tác tuyên truyền miệng, tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và một số vấn đề nắm bắt dư luận xã hội.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các học viên, góp phần nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới; những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

NHƯ THÀNH 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu