Giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp

THỨ SÁU, 10/12/2021 20:28:06

Sáng 10.12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Nội vụ về thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021.


Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu kết luận tại buổi giám sát
Trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh có 27 đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc sắp xếp theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp là 55 đơn vị, trong đó 27 đơn vị thuộc diện bắt buộc, 6 đơn vị hành chính sắp xếp theo diện khuyến khích, 22 đơn vị hành chính liền kề có ảnh hưởng bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giảm được sau khi thực hiện sắp xếp là 30 đơn vị.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị các đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 110 cơ quan khối hành chính xuống còn 50. Đối với cán bộ, công chức, trước khi sắp xếp, các đơn vị có 923 người, sau khi sắp xếp còn 486 người. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư, trước khi sắp xếp các đơn vị có 706 người, sau khi sắp xếp bố trí còn 268 người. Đến nay, số cán bộ, công chức dôi dư đã bố trí giảm 283 người, 154 người tiếp tục bố trí làm cấp phó các đoàn thể và các chức danh công chức theo phương án sắp xếp của tỉnh; số người hoạt động không chuyên trách dôi dư đã giải quyết xong chế độ…

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm vùng, miền. Do đặc điểm tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã khu vực đồng bằng thường có quy mô diện tích nhỏ nên việc thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã để bảo đảm tiêu chí dân số, diện tích sẽ gây xáo trộn đến hầu hết các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung. Quốc hội, Chính phủ xem xét chia lộ trình sắp xếp đối với những đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định mà chưa thực hiện sắp xếp ở giai đoạn 2019 - 2021 cho phù hợp...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, đồng thời ghi nhận toàn bộ những ý kiến kiến nghị của sở, sớm có ý kiến đề xuất với Quốc hội trong các kỳ họp tới.
HV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu