[Đồ họa] Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại

THỨ TƯ, 15/12/2021 06:26:25

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đánh một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại.

Tiep tuc quan triet sau sac va thuc hien dung dan duong loi doi ngoai hinh anh 1

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 14.12.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Hội nghị đánh một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo Vietnam+

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu