Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh Hải Dương

THỨ SÁU, 09/12/2022 20:53:19

Chiều 9.12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023 cho MTTQ tỉnh

Năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động. Tổ chức tốt việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội theo nhiệm kỳ của các đơn vị trong khối. Các đơn vị cũng đã bám sát sự chỉ đạo của ngành và của Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh…

Tại buổi tổng kết, các đơn vị bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có 9 đơn vị. Hội Chữ thập đỏ tỉnh là đơn vị trưởng khối năm 2022. Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng khối thi đua.

NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu