Đầu tư có trọng điểm cho chuyển đổi số

THỨ NĂM, 04/11/2021 19:30:46

Chiều 4.11, Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số (CĐS) năm 2021 và đề xuất triển khai các nhiệm vụ năm 2022.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá 2021 là năm đầu tiên tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết về CĐS, bước đầu thu được một số kết quả có ý nghĩa thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ số CĐS của tỉnh đứng thứ 14 trong cả nước (mục tiêu hết 5 năm tỉnh đứng thứ 20).

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong ứng dụng CNTT, CĐS. Đó là ứng dụng CĐS trong một số lĩnh vực chưa có sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả chưa rõ. Một số nội dung công việc trong đề án CĐS, đô thị thông minh chậm; ứng dụng CĐS cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp chưa nhiều. Nguyên nhân do công tác lãnh đạo chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền chưa rõ, chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra đôn đốc; nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2022 cần tăng tốc trong ứng dụng CNTT vào phát triển kinh tế - xã hội để góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của tỉnh nhờ CĐS. Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp về CĐS.

Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả đề án để xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025 với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó, kết nối tạo hiệu quả sâu rộng trong xã hội. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai giải ngân thực hiện 3 dự án thành phần. Phải đặt các mục tiêu để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông báo cáo kết quả  ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung; ra mắt Trung tâm Giám sát điều hành thông minh của tỉnh, Trung tâm Giám sát an ninh không gian mạng. Ưu tiên đầu tư cho 3 đề án là du lịch thông minh, camera tập trung và số hóa dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 3 đô thị lớn là TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn, mỗi nơi phải xây dựng được một sản phẩm ứng dụng đô thị thông minh cho một tuyến phố, khu phố hoặc một phường.

Khẩn trương xây dựng chương trình tổng thể về CĐS của tỉnh giai đoạn năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, chỉ rõ lộ trình đầu tư. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch từng năm để đầu tư có trọng điểm, tránh lãng phí.

Tiếp tục rà soát cải tiến và ứng dụng có hiệu quả rộng rãi các nền tảng CĐS trong bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế ứng dụng CĐS trong quản lý người có nguy cơ từ vùng dịch về địa phương, tiêm vaccine… Ứng dụng Ecovax theo chương trình phối hợp với Tập đoàn FPT vào phòng chống dịch.

Khẩn trương hoàn thành và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, an toàn không gian mạng.

UBND tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu đề ra, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ ứng dụng CNTT.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh. UBND tỉnh cần sớm áp dụng các biện pháp để nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên cổng Dịch vụ công quốc gia. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu