Cắt giảm thành phần hồ sơ của 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở

THỨ NĂM, 30/03/2023 10:12:50

Thành phần hồ sơ của các thủ tục này được cắt giảm, các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục ở Hải Dương không phải xuất trình hộ khẩu như trước.

UBND tỉnh đã công bố danh mục 5 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 5 thủ tục hành chính gồm: cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước; bán nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước; giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định và giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, trả kết quả.

Theo Sở Xây dựng, ngoài thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước có thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 4 thủ tục còn lại được giải quyết trong thời hạn 45 ngày. So với trước đây, thành phần hồ sơ của các thủ tục này được cắt giảm. Các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính này không còn phải xuất trình hộ khẩu như trước. 
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu