UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

THỨ NĂM, 06/12/2018 15:59:31

Sáng 6.12, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp

Sáng 6.12, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh để xem xét các nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2018-2021; báo cáo về việc tham mưu một số nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể của UBND tỉnh; các tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất ở, giá đất nông nghiệp, giá đất giao tái định cư... để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh và tờ trình về giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo dự thảo Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh giai đoạn 2018-2021, mục tiêu đến năm học 2020-2021, toàn tỉnh giảm 87 trường mầm non, phổ thông công lập (chiếm 10%) so với năm 2015; hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học hoặc liên trường. Bảo đảm cơ bản mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mầm non công lập; mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có 1 trường THCS chất lượng cao, 2 trường THPT (trường hợp đặc biệt có thể có 3 trường) do ngân sách nhà nước bảo đảm. Toàn tỉnh có 1 trường THPT chuyên. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung nêu trong dự thảo đề án. Đồng chí cho rằng đây là việc cần thiết để thu gọn lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Các huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể khi thực hiện đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai, áp dụng, thực hiện hiệu quả, đặc biệt là đối với những trường liên cấp.


Đồng chí Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2018-2021

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc tham mưu một số nội dung liên quan đến thẩm quyền định giá đất cụ thể của UBND tỉnh và 10 tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất ở, giá đất nông nghiệp, giá đất giao tái định cư... để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với cơ quan tham mưu. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc thực hiện có thể tham khảo của các tỉnh, thành phố tương đồng trong cả nước nhưng phải bảo đảm việc tuân thủ theo quy định chung của pháp luật, tránh trường hợp khi xảy ra vấn đề phát sinh khó xử lý, giải quyết...

Tiếp đó, Sở Tài chính trình bày các tờ trình về giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện: Bình Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện và thị xã Chí Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình với nội dung của các tờ trình và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia. Đồng chí đề nghị các ngành chủ trì tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện theo đúng quy định. Về báo cáo tham mưu một số nội dung liên quan đến thẩm quyền định giá đất cụ thể của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ xem xét cụ thể, phân loại những việc chỉ cần xin phép UBND tỉnh bằng văn bản, những việc UBND tỉnh ủy quyền cho lãnh đạo UBND tỉnh để giúp cho hoạt động này hiệu quả, nhanh chóng hơn. Đối với các tờ trình của Sở Tài chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xem xét lại hiệu quả việc tổ chức đấu giá, vì hiện nay có dự án phải báo cáo xin ý kiến nhiều lần là không cần thiết.

THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu