Tổ chức xong Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở trong tháng 1

THỨ TƯ, 10/01/2018 08:30:53

Các đại hội điểm đều được tổ chức chu đáo, bảo đảm nguyên tắc, quy trình theo hướng dẫn của HND Việt Nam.

Từ đầu tháng 1 đến nay, đã có 8 huyện: Kinh Môn, Thanh Miện, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách, Ninh Giang và thị xã Chí Linh tổ chức xong Đại hội điểm Hội Nông dân (HND) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại hội điểm đều được tổ chức chu đáo, bảo đảm nguyên tắc, quy trình theo hướng dẫn của HND Việt Nam. Các đại hội đã giới thiệu và lựa chọn nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới có đủ năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong công tác hội. Các địa phương còn lại sẽ tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 1 này.

Theo kế hoạch, Đại hội HND cấp cơ sở và cấp huyện sẽ hoàn thành trong quý II.2018; Đại hội HND cấp tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức trong quý III.
ĐT

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu