Tinh gọn bộ máy, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn

THỨ NĂM, 01/11/2018 10:45:36

Việc làm đầu tiên của BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh là tập trung quản trị nhân sự, quản lý công việc, giảm số lượng trung gian; thực hiện chuyên môn hóa các bộ phận...


Sau khi UBND tỉnh có quyết định thành lập Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đã từng bước kiện toàn. Phóng viên báo Hải Dương phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Long, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh xung quanh việc thành lập cơ quan này.

- Vì sao UBND tỉnh có quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương vào thời điểm hiện nay, thưa ông?

- Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của người dân đã được nâng cao. Tuy nhiên, đa phần các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng nguồn vốn nhà nước của tỉnh đều được áp dụng mô hình chủ đầu tư thành lập các BQLDA để trực tiếp quản lý thực hiện từng dự án đầu tư xây dựng đơn lẻ. Hình thức quản lý này đã bộc lộ không ít hạn chế như số lượng BQLDA sử dụng vốn ngân sách quá nhiều. Chủ đầu tư dự án được gắn với người quản lý sử dụng công trình dẫn đến tình trạng các BQLDA thiếu nhân sự chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để quản lý dự án. Mặt khác, việc tổ chức BQLDA để quản lý thực hiện một dự án không cho phép nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý dự án do thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án không dài, điều kiện và khả năng tích lũy kinh nghiệm quản lý bị hạn chế. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, khối lượng, gây thất thoát, lãng phí và tiến độ xây dựng công trình.

Ở khía cạnh khác, một số sở, ngành đã có những BQLDA chuyên ngành. Hình thức quản lý dự án này đã được kiểm chứng về sự phù hợp và tính hiệu quả đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án xây dựng công trình theo chuyên ngành. Mặc dù vậy, do chưa tách bạch được chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý dự án của các cơ quan được giao làm chủ đầu tư nên phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý, thực hiện dự án và hiệu quả đầu tư công.

Từ những lý do chủ yếu trên, UBND tỉnh đã quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng trực thuộc UBND tỉnh theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý các dự án giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải, BQLDA công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một phần BQLDA công trình thủy lợi nội đồng thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

- Thưa ông, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ hoạt động như thế nào trong thời gian tới?

- Mục đích của UBND tỉnh khi thành lập BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh là giảm tối thiểu nhân lực làm nhiệm vụ quản lý dự án, qua đó tiết kiệm kinh phí quản lý dự án và có điều kiện để nâng cao trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý dự án.

Hoạt động của BQLDA đầu tư xây dựng đã được quy định chặt chẽ tại các văn bản quy phạm pháp luật. Trong thời gian tới, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tổ chức lại lực lượng, xác định cách làm, hướng đi chính và thực hiện phương châm: làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả. Việc làm đầu tiên của BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh là tập trung quản trị nhân sự, quản lý công việc, giảm số lượng trung gian; thực hiện chuyên môn hóa các bộ phận và huy động mọi người làm việc theo nhóm để tăng hiệu quả, hiệu suất lao động. Về lâu dài, BQLDA đầu tư xây dựng sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và chuyên nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!
       PV (thực hiện)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu