Tiếp tục giám sát, tái giám sát việc giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc

THỨ NĂM, 06/12/2018 17:43:19

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các ban HĐND tỉnh tích cực giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, các kết luận của HĐND...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Chiều 6.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2018; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI...

Đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các bộ phận tiếp tục tích cực tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt trách nhiệm đại biểu dân cử, nắm bắt, theo dõi thông tin, giám sát việc giải quyết, thực hiện những vấn đề cử tri nêu. Các ban HĐND tỉnh tích cực giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, các kết luận của HĐND; tái giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc...

Về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13.12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh kỳ họp có nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, do đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện khách quan, công khai, bảo đảm đánh giá sát kết quả, chất lượng công việc theo thực tiễn. Đồng chí yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới hoạt động, nội dung các kỳ họp. Các ban HĐND tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong quá trình chuẩn bị các kỳ họp; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới bảo đảm sát với tình hình thực tế. Về nội dung kỳ họp, đồng chí yêu cầu các bộ phận tham mưu chuẩn bị chu đáo, bảo đảm về chất lượng, gọn về dung lượng, giúp cử tri giám sát, theo dõi thuận tiện...

LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu