Tăng cường quản lý cán bộ đi trong nước và nước ngoài

THỨ NĂM, 12/07/2018 15:52:52

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành quy định về quản lý cán bộ đi trong nước và nước ngoài với nhiều điểm mới.

Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 5.7.2018 của Tỉnh ủy Hải Dương về quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi trong nước và nước ngoài thay thế Quy định về quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 532-QĐ/TU, ngày 25.6.2018. Quy định gồm 4 chương, 25 điều nêu những quy định chung về quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi trong và ngoài nước; quy định riêng đối với từng đoàn, cán bộ đi trong nước, nước ngoài; việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Điểm mới nổi bật của quy định này là bổ sung quy định đối với đoàn, cán bộ đi trong nước; nêu rõ đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc, yêu cầu; quy định cụ thể những trường hợp chưa được xét duyệt đi nước ngoài…

Theo đó, đối tượng áp dụng là đoàn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đoàn cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập hoặc cho ý kiến về thành phần đoàn trong đó có cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia (gọi tắt là đoàn); cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (gọi tắt là cán bộ) đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tham quan, du lịch, thăm thân nhân, khám, chữa bệnh ở trong nước và nước ngoài. Quy định áp dụng với cả vợ hoặc chồng, con của cán bộ; cán bộ công tác trong các ngành: công an, quân đội, tòa án, việm kiểm sát, thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khi đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, quy định nêu rõ đoàn, cán bộ đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, du lịch, thăm thân nhân, khám, chữa bệnh trong nước và nước ngoài phải bảo đảm thống nhất sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong việc cử cán bộ của cơ quan, đơn vị đi trong nước và nước ngoài; bảo đảm quy định về an ninh, bí mật quốc gia, không ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị.

Thời gian đi trong nước và nước ngoài tính vào chế độ nghỉ phép năm theo quy định hiện hành. Thời gian khám chữa bệnh thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Cán bộ không được tham dự lễ hội, lễ đền, chùa trong giờ làm việc kể cả thời gian đi và về, không sử dụng xe công để đi tham quan, du lịch, lễ hội, lễ đền, chùa (trừ thực hiện nhiệm vụ được giao). Không bố trí quá 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia một đoàn đi trong nước, nước ngoài. Tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị không cùng đi trong nước, nước ngoài; nếu có đoàn đi công tác, phải bảo đảm duy trì các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Một đoàn đi trong nước bố trí không quá 20 người và không quá 10 người đối với đoàn đi nước ngoài. Các cán bộ có nhu cầu đi nước ngoài theo mục đích cá nhân như du lịch, thăm người thân, chữa bệnh… phải có đơn đề nghị ghi rõ mục đích, thành phần, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí để cơ quan công tác xác nhận… Những trường hợp đặc biệt do Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

Tại điều 5, quy định này nêu rõ các trường hợp chưa được xét duyệt đi nước ngoài. Trong đó có tình huống trong thời gian địa phương xảy ra thiên tai, dịch bệnh, phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng khẩn cấp hoặc do yêu cầu của Đảng và Nhà nước thì những cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết công việc đó không được đi ra nước ngoài. Một số trường hợp cán bộ thuộc diện chưa được xét duyệt đi nước ngoài nhưng mắc bệnh hiểm nghèo có chỉ định của Hội đồng Y khoa phải đi chữa bệnh ở nước ngoài hoặc có công việc, lý do chính đáng thì Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Đối với đoàn, cán bộ đi nước ngoài, không đi quá 2 lần trong 1 năm, không đi quá 3 nước trong một chuyến đi, mỗi nước không quá 3 ngày. Đoàn, cán bộ đi nước ngoài dùng ngân sách nhà nước phải có đề án cụ thể, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp ngân sách từ đầu năm. Không cử, phê duyệt cho cán bộ đi giao lưu, tham quan du lịch bằng ngân sách nhà nước hoặc các khoản thu, tiết kiệm chi được để lại đơn vị sử dụng. Kinh phí đi do cá nhân tự túc. Không tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ kinh phí hoặc mời đích danh. Cán bộ có vợ hoặc chồng, con đi học tự túc ở nước ngoài; vợ hoặc chồng, con của cán bộ được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đi nước ngoài phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, quy định cũng nêu thẩm quyền quyết định đi nước ngoài, kinh phí chuyến đi, quy trình thủ tục, nhiệm vụ của cán bộ khi đi nước ngoài, báo cáo kết quả của đoàn, cán bộ đi nước ngoài, trách nhiệm của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị bảo đảm thực thi quy định…

                                                                          HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu