Sở Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực nâng cao thứ hạng cải cách hành chính

THỨ SÁU, 06/08/2021 17:02:43

Với sự chỉ đạo quyết liệt và bằng các giải pháp cụ thể, công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng vừa qua đã có chuyển biến rõ rệt.


Đến hết tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 1.032 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 995 hồ sơ với gần 90% số hồ sơ được giải quyết trước hạn

Khắc phục ngay hạn chế

2 năm vừa qua, thứ hạng chấm điểm cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chưa có chuyển biến, đều xếp thứ 17 trong tổng số 18 sở, ngành của tỉnh. Trong năm 2020, một số chỉ số CCHC của sở còn đạt thấp, như chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC) chỉ đạt 9,229/16 điểm do chậm tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC theo quyết định của Bộ TNMT và UBND tỉnh. Do chưa hoàn thành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo kế hoạch nên chỉ số điểm thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của sở bị trừ 2 điểm, chỉ đạt 7,5/9,5 điểm...

Sau khi có kết quả chấm điểm CCHC năm 2020, Sở TNMT đã thẳng thắn chỉ ra ngoài nguyên nhân khách quan do khối lượng công việc lớn còn có nguyên nhân chủ quan, đó là lãnh đạo một số phòng, đơn vị chưa sát sao chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức đối với việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các nội dung về CCHC còn hạn chế. 

Lãnh đạo Sở TNMT đã chỉ đạo khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong từng tiêu chí thành phần CCHC. Trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở rà soát, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, đặc biệt là các chỉ số thành phần CCHC có điểm số thấp. Tháng 3.2021, Sở TNMT đã ban hành kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện một số tiêu chí, tiêu chí thành phần CCHC. Đây là lần đầu tiên sở ban hành kế hoạch cụ thể, rõ từng tiêu chí thành phần nhằm cải thiện chỉ số CCHC và quyết tâm nâng cao thứ hạng CCHC trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Theo ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở TNMT, để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị, sở đã gắn công tác CCHC với việc thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Xác định công tác CCHC là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua, bình xét hằng năm và là căn cứ thực hiện điều động, sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức. Để cải thiện các tiêu chí CCHC, sở yêu cầu các phòng, đơn vị phải xác định rõ các chỉ tiêu cần đạt được, thời gian, tiến độ thực hiện và quy trách nhiệm rõ ràng bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế.

Chuyển biến tích cực

Với những giải pháp đã triển khai, công tác CCHC của Sở TNMT trong 7 tháng vừa qua đã đạt kết quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận, đánh giá cao chuyển biến này.

Do đặc thù số lượng giấy tờ, hồ sơ của mỗi TTHC lớn và cần phải kiểm tra thực địa nên việc giải quyết các TTHC đúng hạn và trước hạn cần có sự nỗ lực của cán bộ chuyên môn. Đến hết tháng 7, Sở TNMT đã tiếp nhận 1.032 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 995 hồ sơ với gần 90% số hồ sơ được giải quyết trước hạn, còn lại là giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. 

Trung bình mỗi năm chị Đinh Thị Nhận, cán bộ Công ty CP Đại An (TP Hải Dương) thực hiện hơn 20 TTHC liên quan đến các vấn đề về đất đai. Từ đầu năm đến nay, chị Nhận cũng nộp một số hồ sơ đề nghị cấp "sổ đỏ", chỉnh lý đất đai cho các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp Đại An. Chị Nhận cho biết: "Hiện nay việc giải quyết và thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TNMT đã thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Kết quả nhận được đều trước hạn so với quy định. Đặc biệt trong thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số cán bộ của ngành TNMT phải cách ly tại nhà, Sở TNMT đã có văn bản gửi các đơn vị để thông báo việc tạm dừng xử lý các TTHC liên quan. Điều này cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị của ngành. Quy trình, thời gian giải quyết TTHC như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, giúp cắt giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí".

Chị Vũ Thị Thu Hà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam (chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa ở TP Chí Linh) khẳng định, việc giải quyết các TTHC liên quan đến Sở TNMT ngày càng thuận lợi, nhanh chóng hơn. Các cán bộ làm việc tận tình, hướng dẫn thực hiện thủ tục cụ thể, đầy đủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Không chỉ cải thiện rõ rệt về giải quyết TTHC, 7 tháng đầu năm nay, Sở TNMT cũng đã tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành. Việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gắn với tình hình, kết quả thực hiện CCHC. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm thực hiện. Sở đã và đang rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2021.

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu