Khó, đụng chạm cũng phải làm

THỨ SÁU, 05/10/2018 07:53:33

Cùng làm công tác tổ chức nên hễ có dịp gặp nhau là ông Hạ và anh Tùng lại đàm đạo về vấn đề nóng hiện nay:

- Có người ví việc giảm biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy như công việc của một người thợ mộc - ông Hạ, cán bộ Huyện ủy nói với anh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy xã.

- Đúng thế đấy bác ạ! Chuyện đó khác nào dùi đụng đến đục, đục đụng đến gỗ, gỗ đâu có chịu yên… Mà gỗ thì có nhiều loại, tứ thiết có, tạp có, mục ruỗng có… Ông cha ta bảo dụng nhân như dụng mộc. Đã tinh giản thì phải chọn được người tài đức. Sợ nhất là cán bộ, công chức đáng giảm thì vẫn cứ yên tâm tại vị, biên chế suốt đời, khác nào ngáng chỗ lớp trẻ. Còn người có tài đức thực sự, nhưng “yếm thế” thì lại ra rìa…

- Thế mới phải làm tốt việc phân loại, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương6. Đánh giá phải đa chiều, cụ thể theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn cấp trên hướng dẫn. Ai xứng đáng thì ở lại, người không đáp ứng được nhiệm vụ thì phải ra đi…

- Nhưng khó nhất là không ít cán bộ, công chức, viên chức lại xếp vào loại giữa, cứ làng nhàng, như một vị lãnh đạo Trung ương đã từng nói “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Lại có những trường hợp đánh giá năng lực, phẩm chất rồi nhưng khó mà xếp chỗ…

- Thì phải kiên quyết thôi. Có chế độ chính sách cụ thể, làm sao để tạo thuận lợi cho người đi và giữ chân người đáng ở lại. Vì đã có nơi khi thực hiện chính sách khuyến khích kinh tế thì cũng đồng thời chảy máu “chất xám”, lại gây khó khăn cho bộ máy hoạt động bình thường.

- Lại thế nữa ạ?

- Có đấy! Làm cán bộ, công chức, viên chức thì dù có cải tiến chế độ tiền lương nhưng trước mắt vẫn "ba cọc ba đồng". Nếu một người có năng lực, kiến thức, lại có vốn nữa thì ra ngoài chắc chắn họ có thu nhập cao hơn...

- Nhưng làm cán bộ giờ thu nhập đâu chỉ có lương?

- Ý anh là còn… lậu và những đặc quyền đặc lợi nữa chứ gì? Rồi cũng giảm và tiến tới không còn khi thực hiện triệt để các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Chính phủ điện tử… Khi ấy, mọi hoạt động minh bạch, qua internet… Còn đâu mà tham nhũng vặt? 

    Vẫn đang say sưa bàn luận thì ông Hạ có điện thoại. Nghe từ đầu nguồn đằng kia một hồi, ông Hạ nói giọng kiên quyết: “Tinh giản biên chế là phải đụng chạm rồi. Khó đấy, nhưng làm có kết quả thì cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Trường hợp ông K., chị M. cứ như phương án thôi, không thay đổi được đâu…”.

Anh Tùng nghe lỏm ông Hạ trao đổi, càng có thêm thực tế để bàn với Đảng ủy thực hiện kế hoạch kiện toàn tổ chức đảng và các đoàn thể thời gian tới.
ĐỒNG CHÍ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu