Khẩn trương thực hiện đấu thầu qua mạng

THỨ BẢY, 31/03/2018 16:27:37

Trong hoạt động đấu thầu, đấu thầu qua mạng (ĐTQM) là hình thức lựa chọn nhà thầu đem lại hiệu quả cao, thiết thực cho nền kinh tế.

Nhưng đến hết năm 2017, tỉnh Hải Dương chưa có chủ đầu tư nào lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hình thức ĐTQM giúp công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu, góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Nhà thầu có môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn, chủ đầu tư có nhiều cơ hội tìm được nhà thầu chất lượng nhất. Việc ĐTQM còn tiết kiệm chi phí cho các bên, hạn chế tình trạng "quân xanh, quân đỏ", gian lận trong đấu thầu.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, nộp hồ sơ, tham gia sơ tuyển, dự thầu thì các nhà thầu chỉ cần ngồi nghiên cứu hồ sơ đã được đăng tải trên mạng rồi tự đăng ký, làm thủ tục đấu thầu. Nhà thầu từ tỉnh này dễ dàng tham gia đấu thầu thực hiện dự án tại các tỉnh khác.

Chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc các cơ quan quản lý nhà nước không mất công in ấn, phát hành hồ sơ, tài liệu và tổ chức họp nhiều lần. Mọi hoạt động trong ĐTQM đều thông qua máy móc giúp nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016 - 2025; Thông tư liên tịch số 07/2015 ngày 8.9.2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo lộ trình này, năm 2016, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ. Tỷ lệ này tăng dần qua các năm, tương ứng 30% các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% các gói thầu quy mô nhỏ năm 2017; tối thiểu 40% các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% các gói thầu quy mô nhỏ từ năm 2018 trở đi.

Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị và các chủ đầu tư quan tâm tới hoạt động ĐTQM, nhất là các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27.12.2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Các cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh cần căn cứ vào các quy định để chủ động đề xuất áp dụng ĐTQM đối với các gói thầu đủ điều kiện. Hằng tháng, cần rà soát, tổng hợp các gói thầu đã thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng ĐTQM và kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện ĐTQM.
MINH HỒNG (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu